Home page > Vzory a formuláře

Vzory a formuláře

Provádění auditu systému jakosti

Vstupní dotazník k auditu systému jakosti ke stažení ve formátu pdf (112 kB)

Smlouva o provedení auditu uzavřená mezi dodavatelem a Úř OSK SOJ (vzor 2019) podle zákona č. 309/2000 Sb. ke stažení ve formátu pdf (521 kB)

Vzor Osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky odběratele vydávaného Úř OSK SOJ v případě vyhovujícího výsledku auditu ke stažení ve formátu pdf (429 kB)


Provádění SOJ

Vzor Osvědčení o jakosti a kompletnosti ke stažení ve formátu pdf (211 kB)


Žádost o provedení auditu systému managementu kvality ke stažení ve formátu pdf (203 kB)

 

Nahoru